”Så fick jag reda på vad jag vill göra i livet”

Plugga vidare, åka utomlands eller kanske jobba direkt?
Listan på valmöjligheter efter gymnasiet kan göras lång.
Men för Victoria Källberg avgjordes det direkt efter studenten.
– Jag kände på en gång att det här är rätt för mig, säger hon.

 

Victoria Källberg och hennes vän hade båda pratat om att bli ingenjörer när de pluggade på
gymnasiet. Samtidigt var de osäkra på vad yrket går ut på.
– Under skoltiden besökte jag många mässor, föreläsningar och läste olika högskoleguider om vad
en ingenjör egentligen gör. Men jag blev inte klokare för det. Det verkade som att ingenjörer i
princip gör allt.
Efter gymnasiet bestämde sig Victorias vän för att plugga vidare medan Victoria ville göra något
mer praktiskt. Då fick hon höra talas om Tekniksprånget – ett praktikprogram på teknikintensiva
företag för avgångselever från gymnasieskolornas natur- och teknikprogram.
– Det lät nästan för bra för att vara sant så jag sökte och fick en plats direkt till hösten.
Victoria fick en praktikplats på NCC och tillbringade fyra månader på företaget.
– Efter ha suttit i skolbänken hela livet var det fantastiskt att få komma till ett företag som NCC och
se hur det är i verkligheten. Jag upptäckte ganska omgående att det här är något som jag vill göra
i mitt liv.
Hur var praktiken på NCC?
– Otroligt lärorik. Jag fick mentorer, blev guidad och fick en praktisk erfarenhet som i dag givit mig
en stark motivation och gjort mig mer målinriktad.
I dag läser Victoria Källberg på KTH och till hösten hoppar hon på en utbildning till civilingenjör.
Tekniksprånget
Tack vare Sveriges långa ingenjörstradition har vi kunnat förse våra mest framgångsrika företag
med duktiga, inte sällan världsledande, ingenjörer. Men år 2030 beräknas Sverige lida brist på 50
000 ingenjörer, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Med Tekniksprånget satsar Sveriges företag
och regering på att bevara vår ingenjörskonst och stärka vår långsiktiga konkurrenskraft. Praktiken
pågår i fyra månader och erbjuds avgångselever från gymnasieskolornas natur- och teknikprogram
(som läst matematik 4 och fysik 2). Tekniksprånget drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
(IVA) på uppdrag av regeringen. Läs mer här.