Här finns jobben 2018

Planeringsarkitekt, datavetare eller djursjukskötare. Det är några yrken inom
vilka det kommer råda liten konkurrens 2018. Nyfiken på vilka fler jobb som har
stora rekryteringsbehov de närmaste åren? Här är hela listan.

Planerar du att studera till hösten? Då kan det vara intressant att veta vilka
yrken det bedöms råda liten eller stor konkurrens inom. Sveriges akademikers
centralorganisation (Saco) ger i sin rapport ”Framtidsutsikter” en prognos av
arbetsmarknadsläget på fem års sikt för 62 akademikeryrken.
– Generellt sett är det lägre arbetslöshet för akademiker, jämfört med andra
grupper i samhället. En akademisk utbildning minskar risken för arbetslöshet.
Samtidigt utgör vissa yrken undantag, säger Pär Karlsson, kommunikatör på
Saco.
Hur väl stämmer er prognos med verkligheten?
– Det verkliga arbetsmarknadsläget kan bli ett annat än vad vi bedömde i
prognosen. Ett annorlunda utfall förklaras av många olika faktorer. En faktor är
att människor kan anpassa sina yrkesval efter prognoserna.
Tidigare prognoser som Saco gjort har visat sig stämma för mellan 60-70 procent
av yrkena men det ser lite olika ut olika år.
Ska man välja utbildning utefter er prognos?

– Nej, inte efter vår prognos men den är ett bra underlag och bör användas som
ett uppslagsverk. Vi vill att den som väljer ska ha så bra kunskap om
arbetsmarknaden som sannolikt väntar för respektive yrke, utbildningsområde
eller bransch. Vi brukar säga att man ska välja med både hjärta och hjärna. Det är
viktigt att man i grunden är intresserad av det ämne eller den utbildning du
väljer annars blir det sällan bra i slutändan.
Ska det enbart ses som positivt att det rådet låg konkurrens inom ett yrke?
– Nej, det bästa läget är egentligen balans. Då fungerar arbetsmarknaden och det
är ungefär lika många sökande som antal jobb inom ett yrke eller ett
utbildningsområde. Att det är liten konkurrens inom ett yrke skulle kunna
innebära att det är låga löner, dåliga utvecklingsmöjligheter eller arbetsmiljö
inom yrket.
Här är hela listan (inom parantes anges läget för nyexaminerade i dag)
LITEN KONKURRENS OM JOBBEN
Arbetsterapeut (liten konkurrens)
Audionom (liten konkurrens)
Biomedicinsk analytiker (liten konkurrens)
Cytodiagnostiker (liten konkurrens)
Datavetare (liten konkurrens)
Djursjukskötare (liten konkurrens) Gymnasielärare i yrkesämnen (liten konkurrens)
Kemist (balans)
Matematiker/statistiker (liten konkurrens)
Naturvetare inom arbetsmiljö (balans)
Naturvetare inom trädgård och landskap (balans)
Planeringsarkitekt (liten konkurrens)
Receptarie (liten konkurrens)

BALANS
Agronom
Apotekare (balans)
Arbetsförmedlare (stor konkurrens)
Arkitekt (balans)
Bibliotekarie (stor konkurrens)
Brandingenjör (balans)
Civilekonom/ekonom (balans)
Civilingenjör (balans)
Dietist (balans)
Djurskyddsinspektör (balans)
Fysiker (balans)
Geovetare (balans)
Högskoleingenjör (balans)
Inredningsarkitekt (liten konkurrens)
Jurist (balans)
Jägmästare (balans)
Kiropraktor (balans)
Landskapsarkitekt (balans)
Lantmästare (balans) Logoped (balans)
Lots (balans)
Läkare (balans)
Lärare i grundskolans tidigare år, senare år och gymnasielärare i allmänna
ämnen (balans)
Lärare/forskare vid universitet och högskolor (stor konkurrens)
Miljö- och hälsoskyddsinspektör (balans)Naturvetare inom lantbruk (balans)
Naturvetare inom life science (stor konkurrens)
Naturvetare inom miljö (balans)
Naturvetare inom skog (balans)
Officer (balans)
Optiker (balans)
Personalvetare (balans)
Psykolog (liten konkurrens)
Sjukgymnast/fysioterapeut (balans)
Sjukhusfysiker (balans)
Skogsmästare (balans)
Skolledare (balans)
Socionom (balans)
Studie- och yrkesvägledare (balans)
Systemvetare (balans)
Tandhygienist (balans)
Tandläkare (balans)

STOR KONKURRENS OM JOBBEN
Beteendevetare (stor konkurrens)
Biolog (stor konkurrens)
Hälsovetare (stor konkurrens) Kommunikationsyrken (stor konkurrens)
Musei- och kulturyrken (stor konkurrens)
Samhällsvetare (stor konkurrens)
Veterinär (stor konkurrens)